רקע כללי

אורניר לתזונה נכונה ואורח חיים בריא (להלן “החברה”) מודה לך על התעניינותך במוצריה ועל ביקורך באתר שלה. פרטיותך חשובה לנו ואנחנו רוצים שתרגיש בנוח לבקר באתרי האינטרנט שלנו. שמירה על פרטיותך במהלך עיבוד הנתונים האישיים שלך היא נושא חשוב ואנו שמים לב אליו במיוחד במהלך הפעילות העסקית שלנו. מידע אישי שנאסף במהלך ביקורים באתרי האינטרנט שלנו מעובד על ידינו בהתאם להוראות החוק החלות במדינות בהן האתרים פועלים. בנוסף, מדיניות הגנת המידע שלנו עולה בקנה אחד עם כללי ההתנהגות החלים של החברה. עם זאת, אתרי האינטרנט של החברה עשויים לכלול קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים שאינם כפופים להצהרת פרטיות זו. החברה מכבדת את פרטיותך ואת האינטרסים האישיים שלך. יודגש כי אין לך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך לגלוש באתר.

איסוף נתונים אישיים ועיבודם

כשאתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, שרת האינטרנט שלנו שומר אוטומטית את שם ספק שירותי האינטרנט שלך, את אתר האינטרנט ממנו אתה מבקר אצלנו, את אתרי האינטרנט שאתה מבקר בפועל ואת תאריך הביקור ומשך הזמן שלך. החברה משתמשת ב”עוגיות “כדי לעקוב אחר העדפות המבקרים שלנו ולשפר את אתרי האינטרנט שלנו ככל האפשר. נתונים אישיים נוספים מאוחסנים רק כרצונך, למשל בקשר עם רישום, סקר, תחרות או במהלך רכישת מוצרים.

שימוש וחשיפה של נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש במידע זה

החברה תשתמש בנתונים האישיים שלך אך ורק לניהול טכני של אתרי האינטרנט שלנו, שירות וניהול לקוחות, סקרי מוצרים ושיווק ורק במידה הנחוצה בכל מקרה ומקרה. אנו נחשוף את הנתונים שלך רק לרשויות המדינה, ככל שיידרש על פי החוק. אנו מחייבים את העובדים, הסוכנים והמפיצים שלנו לשמור על סודיות ולציית לכללי ההתנהגות של החברה.

העברת מידע לצדדים שלישיים

על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף אפילו במקרים הבאים ורק בהם:
א. במקרה של סכסוך משפטי בינך לבין החברה הדורש חשיפת המידע שלך;
ב. אתה נוקט בפעולות המנוגדות לחוק;
שלישית. יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך;
ג. החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לכל תאגיד בכל צורה שהיא, וכן במקרה שהיא תתמזג עם גורם אחר ו / או תמזג את פעילויות האתר עם פעילויות של צד ג ‘ובלבד שהמידע החדש מקבל מקבל את מדיניות הפרטיות הזו.

חופש הבחירה

ברצוננו להשתמש בנתונים שלך כדי להודיע לך על המוצרים והשירותים החדשים שלנו ובמידת הצורך לבקש את חוות דעתך. כמובן שהשתתפותך בחינם לחלוטין. אם אינך מסכים, אתה חופשי להודיע לנו בכל עת באמצעות מכתב או דואר אלקטרוני לגולדה מאיר 5 הוד השרון. כתובת דוא”ל: ornir.nrg@gmail.com, כדי שנוכל למנוע במדויק את השימוש בנתונים שלך. למידע נוסף אנא צרו קשר עם שירותי האתר.

דואר ישיר

ברצוננו לשלוח אליכם מדי פעם מידע בדואר אלקטרוני בנוגע לשירותי חברה, מידע שיווקי ופרסום. מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך המפורשת, ובכל עת תוכל למשוך את הסכמתך, ובכך למנוע את קבלת מידע נוסף.
החברה לא תחשוף את המידע האישי שלך למפרסמים ותשמור את המידע שבידיה ו / או כלולות ו / או כלולות. עם זאת, זה עשוי להעביר רק מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שהועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

הרשמה לשירותים

ככל שיידרש מידע אישי בעת ההרשמה לשירותים המוצעים באתר, החברה עשויה לבקש מכם מידע אישי הנדרש ישירות לספק שירותים כאלה.

חופש מידע וזכות עיון

על פי חוק הגנת הפרטיות, 1981, כל אדם רשאי לקרוא את המידע המוחזק עליו במאגר. לפיכך, לבקשתך בכתב, החברה או מפיציה יודיעו לך באמצעות מכתב על אילו נתונים אישיים מאוחסנים איתנו בהתאם לחוק המקומי. אם מידע כזה אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך. למד עוד,
אנא צרו קשר עם הנהלת האתר בכתובת: ornir.nrg@gmail.com

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה והחברה תחליט על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של הקבוצה ביחס להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם הודעה באתר הקבוצה.

אבטחה

החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע שבשליטתה מפני ניצול, אובדן, הרס או גישה בטעות או מכוונת על ידי אנשים בלתי מורשים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה עם כניסת טכנולוגיות חדשות לשימוש. על אף האמור לעיל, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מגישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחת המידע ופרטיות הנתונים האישיים שלך, אנא צור קשר עם שירותי האתר באחת מהדרכים המפורטות לעיל.